Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Polityka Energetyczna
Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal
ISSN 1429 - 6675

Czasopismo ukazuje się od 1998 roku i stanowi forum wymiany myśli z zakresu szeroko pojętej polityki energetycznej.

W Polityce Energetycznej prezentowane są artykuły zarówno autorów polskich, jak i zagranicznych z zakresu:

 • przesłanek kreowania i wdrażania polityki państwa odnoszących się do szeroko rozumianej energetyki,
 • zagadnień dotyczących kompleksowej energetyki,
 • zasad kreowania regionalnej polityki energetycznej na szczeblu gminy i regionu,
 • efektywnego wykorzystania energii,
 • zagadnień dotyczących rynku paliw i energii w kraju i na świecie,
 • prognozowania ilościowo - jakościowego zapotrzebowania na paliwa i energię w horyzontach czasowych,
 • ekonomiki i struktury sektora paliwowo-energetycznego,
 • modelowania i systemu paliwowo-energetycznego,
 • oceny możliwości i ekonomiki wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii: geotermalnej, wiatrowej, słonecznej, biogazu itp.,
 • metod komputerowego wspierania procesów decyzyjnych w gospodarce energetycznej,
 • polityki ekologicznej w powiązaniu z polityką energetyczną, a więc uwarunkowań i wzajemnego oddziaływania: środowisko - energetyka - ekonomia - świadomość społeczna,
 • uwarunkowań prawnych związanych z dostarczaniem paliw i energii, zarówno w kraju jak i na świecie.

 

Polityka Energetyczna jest indeksowana przez

 • BazTech (baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych),
 • IndexCopernicus (baza danych czasopism naukowych).

 

Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim lub angielskim. Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów.

 

W ocenie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2010 półrocznik Polityka Energetyczna (Energy Policy Journal) uzyskała 6 punktów.

 

Od 2012 roku czasopismo jest kwartalnikiem.

 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013