Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
IGSMiE PAN
Projekt MINLAND - Zasoby Złóż Kopalin w Zrównoważonym Planowaniu Przestrzennym

kolo 2017

Od 1 grudnia 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu MINLAND - Zasoby Złóż Kopalin w Zrównoważonym Planowaniu Przestrzennym. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020 i będzie trwał dwa lata. Instytut jest członkiem konsorcjum realizującego ten projekt.


 

 

Cele projektu: Projekt MINLAND będzie realizował następujące główne cele: przygotowanie bazy danych istniejących polityk dotyczących planowania przestrzennego i surowców, przedstawienie wytycznych optymalnych powiązań polityk surowcowych i polityk planowania przestrzennego, analiza studiów przypadku w zakresie eksploracji i eksploatacji złóż kopalin w odniesieniu do polityk surowcowych i polityk planowania przestrzennego. Głównym celem ma być wsparcie bardziej efektywnego i zrównoważonego procesu koncesyjnego poprzez przedstawienie przykładów najlepszych praktyk oraz zapewnienie wymiany wiedzy pomiędzy właściwymi interesariuszami.

 

Okres realizacji: 12.2017– 11.2019

 

Bliższe informacje – patrz załączona notatka prasowa.

 


 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013